返回列表 發帖

: Q& D8 N  d  l$ z- v9 M
0 t% ?- `, T) |8 I* u- y* m+ E1 n9 F4 |& n: Q1 J
準備上台表演$ e8 Q& _+ c! u" O: P) N
5 N! c" Z% L* }- T
3 R) U" Z" _( t9 _- V0 d; f

% p% @; n$ W" n  M9 b1 c) O  I
% i/ Q  r1 b  @, D唱歌中...
! U* X6 [+ m0 t; ?
' ?. {% X5 ]4 p, k
8 V4 Q( M& K: K" h& @' I# n" Q2 H4 t' [

+ x4 e( E- W2 ]( \# `# P雙手舉起來~@@
9 ?* q! K' S; p( t! z6 h* j7 A- z  u- R7 g! V

# y5 U0 C+ n* L2 `+ c) G5 A; {* |8 w9 @
# |  i0 _( q1 w1 @! X& d  a
5 K2 M4 ^! v, u
" s' A( N, \" X+ S# p
0 Y% W$ y$ y% h, K3 @: x1 N
唱完~揮手告別' H% w! S% N$ Q
) G/ O; |- G% P

9 x6 B% z5 K1 t( Q( z& ]5 t
% e. p2 m' f' G. B; o6 ?2 X/ k$ f
: r% ]) Z2 u7 J1 K  O準備下台!
. E2 z* _$ R0 U+ @$ x8 o+ u4 z
4 `4 V  ^4 g8 ?8 G4 Y
/ H7 F0 ?( G; c' E8 M$ B8 J, o- F6 O5 ?" n$ n& \6 C
" n9 ?4 t" b! X* I; L; F9 y
平常還要做伏地挺身~維持好身材
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊
幽靈水族

是淡水龍蝦嗎?
                   

TOP

帥唷~
& x$ W! H8 Z$ ]" W1 n2 f可以分享是合種蝦種嗎?
                   

TOP

感謝分享....
                   

TOP

返回列表