返回列表 發帖

1 x+ f' C3 W0 S, s
' c: T6 Z& m5 \  D5 D; m* y+ b1 h2 ^) j: k: }& C8 ]# r
3 |1 Q/ I% E, R  p
6 S  }5 o8 z3 w5 R
- Q+ c! K5 L9 V# m# s: Q2 f; R
2012年7月8日出生
幽靈水族

正~呀
: ~# c8 ^6 g% p4 p& N不愧是 秋田
                   

TOP

好可愛的狗狗' G. R4 z, s4 ~
柯柯
幽靈水族

TOP

看起來是比賽級的哦~~~~~~
                   

TOP

秋田犬保存會台灣支部第二十三回支部展
/ i4 t/ P$ ^9 e. Q幼犬公組 一席     獅子丸
                   

TOP

回復 5# 台灣犬 % @9 ^9 j+ E  p5 k; H- g9 F

7 o/ I0 w* N! [5 X) \5 ~) [8 Y4 d1 Z
謝謝您幫忙介紹....
& g  h7 }6 _" V5 l3 M+ n# g6 d; ~% V' ]/ k/ \3 ^
養得不好...只是狗血統好...自己養差了!慚愧

TOP

回復  台灣犬 % w2 D/ ]% x. l6 k. h; m: ?9 t
1 }: U- }  D0 F, c# ~

* O, B0 s& n1 e4 [6 A, J' J7 s! Q謝謝您幫忙介紹....
. a3 `. R- n% t2 c# d$ ?7 ]* [6 _+ a, ]4 b# q
養得不好...只是狗血統好...自己養差了!慚愧
' _7 S3 v4 r9 _/ D) O& U4 m$ Cj-scott 發表於 2013-3-13 22:44
$ ~. \' F. W* l( b2 M; t
8 P6 O; V) z- V0 n
您的愛犬血統真的很棒 為台灣秋田犬注入新血/ H$ _% _2 z& c+ h7 E7 `
但有您後天細心的飼養跟訓練8 j6 e- C& H+ E: J( x! ^# {: ~1 v& E
才有今天的幼犬一席 讚.......

TOP

回復 7# 台灣犬 ; b7 M( P- i$ c+ C- w, t/ V

# s7 W2 @4 z( F! X" T7 n; W) ^3 V; x) M" n% ~1 w! n  o4 q! B; A6 G& y
別再說了...養的不好!血統好而已啦!' I% U$ n& o1 O5 \0 x
' J$ w! f4 }4 O7 W
謝謝大家的欣賞...期待有天能有更多的優秀的秋田參展

TOP

本帖最後由 oitfrog 於 2013-3-17 22:32 編輯 3 z+ q* S. ]# o# e. D  S$ M

. G4 {- K' a# I. L水喔漂亮的秋田

TOP

好可愛的秋田..- ~1 c6 v. l1 h7 g; v
太陽太大嗎
; l5 ]- m$ c3 m( i& s$ _" O眼睛瞇起來了

TOP

漂亮的秋田( C) {: }4 }' \5 }+ R6 _
感謝分享

TOP

當天我也有去看比賽~看到很多優秀的秋田犬~

TOP

讚~讚~很優秀...感謝分享~

TOP

謝謝大家的欣賞!小弟繼續努力

TOP

很特別的秋田。
5 S1 u$ @; f% J感謝分享∼

TOP

漂亮的秋田

TOP

好有野氣的感覺!!!

TOP

很水喔,,謝謝分享!!

TOP

謝謝大家的讚美!希望各位也能多貼出自己的愛犬

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

返回列表