返回列表 發帖
$ ^& d& {) _4 o4 V9 |2 z1 r# i
: E! k4 e: ?: v$ J+ b

$ s8 p  r! h. n& _; x; M/ w7 K# `8 |3 d6 ?" [! E* a
) [* w/ l5 _* I# e( p- c
+ [- D# w8 c; ]: w1 B
2012年7月8日出生
                   

正~呀
. p. a* a0 U: B) g不愧是 秋田
                   

TOP

好可愛的狗狗+ ~9 q  W1 B% C6 Y
柯柯
                   

TOP

看起來是比賽級的哦~~~~~~
幽靈水族

TOP

秋田犬保存會台灣支部第二十三回支部展
# `3 i+ P3 d" k) Y  K% U+ e. ], G1 T幼犬公組 一席     獅子丸
                   

TOP

回復 5# 台灣犬
; }! p  t" q6 L- ~( l2 o  B+ S& f; X% Z% s

0 s2 c( y9 j3 f1 {2 `謝謝您幫忙介紹....
7 M9 H0 \; D; r1 V( z8 K; p
6 e4 ~, A1 c/ K4 h$ R養得不好...只是狗血統好...自己養差了!慚愧

TOP

回復  台灣犬
# z8 L( ~# @3 Y! r" B- L# K. L& w) b
& I5 T/ T  E& W6 ^. v, v1 \
謝謝您幫忙介紹....( d7 K9 E0 n6 Q& [2 k
2 J0 R2 s0 s9 ~. S
養得不好...只是狗血統好...自己養差了!慚愧+ k$ s' `+ M. j( j9 q) D
j-scott 發表於 2013-3-13 22:44
. H: N6 C4 W$ a  o% E
# e: ]8 n1 @% n7 Y8 [6 ]
您的愛犬血統真的很棒 為台灣秋田犬注入新血& u. \' H' Q1 R! t" x
但有您後天細心的飼養跟訓練
6 g6 H. g. E4 s6 F3 R9 m才有今天的幼犬一席 讚.......

TOP

回復 7# 台灣犬 4 Y- b- I% ]* ~$ s/ R  ]5 r4 [4 b. q

% M* |- X- Z+ f: ~) _1 W& }! d8 `; x: C) G$ J
別再說了...養的不好!血統好而已啦!- \% P  `6 \2 L: k( L  ?
' |& u$ L4 Y4 x' X3 U4 a
謝謝大家的欣賞...期待有天能有更多的優秀的秋田參展

TOP

本帖最後由 oitfrog 於 2013-3-17 22:32 編輯
; |, C; H2 O9 X+ l( Q. Y8 l. S1 D) G# \5 @4 c) j
水喔漂亮的秋田

TOP

好可愛的秋田..
6 p6 G2 w1 M/ K9 d! K太陽太大嗎
  G% Z3 @% |; S, q* Q眼睛瞇起來了

TOP

漂亮的秋田0 m) X8 [! k# a: N
感謝分享

TOP

當天我也有去看比賽~看到很多優秀的秋田犬~

TOP

讚~讚~很優秀...感謝分享~

TOP

謝謝大家的欣賞!小弟繼續努力

TOP

很特別的秋田。
& O4 F% _/ `. W7 Y: ^感謝分享∼

TOP

漂亮的秋田

TOP

好有野氣的感覺!!!

TOP

很水喔,,謝謝分享!!

TOP

謝謝大家的讚美!希望各位也能多貼出自己的愛犬

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

返回列表