Board logo

標題: [【徵求物品】] 徵"優質羅漢" [打印本頁]

作者: a0919631488    時間: 2018-3-12 11:47     標題: 徵"優質羅漢"

台南區徵一尾表現好的羅漢魚,私訊時請附上價格。+ `# i- M: `; j0 m
聯絡資訊:/ U8 m( j" T& W9 P1 Z5 \# f0 a
Line ID:erdrf, N! V. |7 h& `% T2 p' a! o
手機號碼:0911729992 李先生
歡迎光臨 水族寵物龍魚專業網 (http://home.cfish.idv.tw/) Powered by Discuz! 7.2