返回列表 發帖

: L' V$ b+ D9 h) b. E# h201511月" X" S9 G1 d# l+ ~. V; t/ S
+ ^, Q, C) |2 G
11月底跳起撞到上方玻璃蓋,掉了2片鱗片,
3 t2 g6 i* K/ Y1 }2 Y+ Q$ i2 j$ L* t復原中
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊
幽靈水族

TOP

水龍~頭好壯壯,早日恢復英姿~~
                   

TOP

返回列表