返回列表 發帖

% G' o6 @1 `4 b: e) O8 `3 @
' N- y! o& b8 h8 m3 M# L4 X6 F" T) {) p* y6 x4 j
. ?% B" }4 R0 F+ I/ p+ {3 M. L

* p. U+ S' X2 f7 S+ |" Z, L( c: l( G* B8 x
2012年7月8日出生
幽靈水族

正~呀0 [" m- \& `' f: A% V% {
不愧是 秋田
幽靈水族

TOP

好可愛的狗狗7 \( j1 r# `: c$ J, k7 \1 E& ~
柯柯
幽靈水族

TOP

看起來是比賽級的哦~~~~~~
幽靈水族

TOP

秋田犬保存會台灣支部第二十三回支部展! ]( Q/ @& W* N% ?9 D+ L: ]1 s
幼犬公組 一席     獅子丸
                   

TOP

回復 5# 台灣犬
, ?% G- F1 l" W7 X5 W
6 @- n( b5 q$ F7 F  |" ~& l
" a# \) ?) E1 m+ Y! ?9 R/ Q9 {. U6 r謝謝您幫忙介紹....- v5 C& \3 ~- A$ ^' N; H. q/ ^

7 S* y$ j: }' Z2 v+ h2 z養得不好...只是狗血統好...自己養差了!慚愧

TOP

回復  台灣犬 ( b5 A* V6 A$ q* x) ]. B  C. f

: V; x  p( j" A9 U# i: ^3 R! r0 r: Q8 n3 u1 ^
謝謝您幫忙介紹..... F% V0 [  X7 S5 g- m

) d. K) a- k# i) i" [養得不好...只是狗血統好...自己養差了!慚愧3 u  V8 d7 z9 W1 I
j-scott 發表於 2013-3-13 22:44
/ x* K) R+ m1 z9 ~2 T

4 b, S0 v8 m: A; t" m5 U6 B7 L您的愛犬血統真的很棒 為台灣秋田犬注入新血
3 a) c& i" S8 P. l& x3 @* A但有您後天細心的飼養跟訓練
+ o( ?' G' k+ w才有今天的幼犬一席 讚.......

TOP

回復 7# 台灣犬
9 `2 G9 z9 Q' b9 q& X% D
% S: H% e# {& J/ H; Q
# H# T6 |) ]' f, O* M4 g& B: p4 O別再說了...養的不好!血統好而已啦!
0 |! E) D" Z+ X- m5 E2 b5 [* h: G6 V: ]; C& r
謝謝大家的欣賞...期待有天能有更多的優秀的秋田參展

TOP

本帖最後由 oitfrog 於 2013-3-17 22:32 編輯 : w% t: M/ D, E, b9 W/ @* X
# E. I! S! U7 ?* q
水喔漂亮的秋田

TOP

好可愛的秋田..
7 t* ]4 A( w; z4 M7 B2 E( x太陽太大嗎/ Y% v% `  k( B0 {# k
眼睛瞇起來了

TOP

漂亮的秋田
3 V& S' k$ G, v+ J1 L5 R感謝分享

TOP

當天我也有去看比賽~看到很多優秀的秋田犬~

TOP

讚~讚~很優秀...感謝分享~

TOP

謝謝大家的欣賞!小弟繼續努力

TOP

很特別的秋田。
( ?- }1 q9 Y; D% j! i8 ~1 {: q感謝分享∼

TOP

漂亮的秋田

TOP

好有野氣的感覺!!!

TOP

很水喔,,謝謝分享!!

TOP

謝謝大家的讚美!希望各位也能多貼出自己的愛犬

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

返回列表